Ψυχολογία της Υγείας

480.00

Η Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Μπορεί να περιγραφεί ως μία προσπάθεια εφαρμογής της γνώσης της Ψυχολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει εφαρμογή των κύριων αρχών και τεχνικών της ψυχολογίας που αναλύει την ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά στον τομέα της εκπαίδευσης.

Με άλλα λόγια, η Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι η μελέτη των εμπειριών και συμπεριφοράς του μαθητευόμενου σε σχέση με το εκπαιδευτικό περιβάλλον.