Βοτανολογία

450.00

Η Ολοκληρωμένη Βοτανολογία είναι η μελέτη και η πρακτική της χρήσης φυτών για τροφή, φάρμακα και για την προαγωγή της υγείας. Αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο τη θεραπεία νόσων αλλά επίσης τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο της σωματικής όσο και της πνευματικής.

Μια θεμελιώδης αρχή της Βοτανολογίας είναι η προαγωγή της προληπτικής φροντίδας και η καθοδηγούμενη, απλή θεραπεία για τον γενικό πληθυσμό. Βοτανοθεραπευτής είναι αυτός ο οποίος έχει παρακολουθήσει ειδικές σπουδές και εποπτευόμενη πρακτική εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη θεραπεία ασθενών.